Politická reklama v MTR

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
29. októbra 2022

Vysielanie politickej reklamy

 

Na základe ustanovenia § 11a ods. 1 a 4 zákona o volebnej kampani má oprávnený vysielateľ – v tomto prípade Mestská televízia Ružomberok (ďalej MTR) - možnosť vyhradiť vysielací čas na politickú propagáciu.

 

  • pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti a politickú stranu, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy, a to v rozsahu najviac dvadsať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej propagácie v televíznom vysielaní.

  • pre kandidátov na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva, pričom rozsah vyhradeného vysielacieho času v televíznom vysielaní nie je uvedený.

 

Z dôvodu korektného rozdelenia vysielacieho času žiadame kandidátov, aby svoj záujem o vysielanie politickej reklamy zaslali MTR vo forme objednávky do 30.09.2022 na e-mail: reklama@mtr.sk

Po tomto termíne už nebude možné objednávky akceptovať.

 

Vysielanie politickej reklamy je spoplatnené sumou 20 € vrátane DPH za každých začatých 30 sekúnd politickej reklamy.

 

Politická reklama sa bude vysielať v termíne od 08.10.2022 (od 0:00 hod.) do 26.10.2022 (do 23:59 hod.) vo vyhradených blokoch.

 

Maximálny objem reklamy a vysielacie časy blokov politickej reklamy oznámime záujemcom do pondelka 03.10.2022.

 

Výrobu politickej reklamy si kandidáti zabezpečujú sami a hotové spoty je potrebné dodať najneskôr do 06.10.2022. Technické špecifikácie spotov: formát MP4, rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov (FULL HD), snímkovanie 25 snímok/s, video kodek h.264, audio kodek AAC

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.