Synagóga

 
Novorománska synagóga predstavuje konvenčný typ židovskej sakrálnej architektúry druhej polovice 19. storočia. Budova poňatá v romantizujúcom slohu bola postavená v roku 1880 a slúžila ako modlitebňa pre židovskú náboženskú obec. Stavba prešla v dvadsiatom storočí rekonštrukciou s dôrazom na pôvodné originálne prevedenie. Napriek náročnému obdobiu počas druhej svetovej vojny, budova sa zachovala, hoci so značným poškodením. Na objekte však prebehli rozsiahle rekonštrukčné práce a synagóga v Ružomberku momentálne slúži na koncertné a výstavné účely.
Z histórie Synagógy
 
Pôvodne patrila ružomberská židovská náboženská obec pod rabinát v Liptovskom Sv. Mikuláši. V roku 1870 sa osamostatnila a zakúpila pozemok na Panskej ulici na výstavbu školy a synagógy. Výstavba začala v roku 1879 podľa vzoru synagógy v Miškolci pod vedením Ing. Juraja Lukáča. Napriek požiaru výstavba napredovala rýchlo a 30. decembra 1880 bola stavba dokončená a daná do užívania. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj zástupcovia vlády, mesta a štátnych úradov. Na stene nad hlavným vchodom bol namaľovaný nápis v hebrejčine, ktorý v preklade znamená: "Otvorte brány, aby prišiel dnu spravodlivý ľud, ochraňovateľ vernosti."

Synagóga je postavená v novorománskom slohu, v maurskom štýle. Predstavuje konvenčný typ židovskej sakrálnej architektúry druhej polovice 19. storočia. Má strohý obdĺžnikový pôdorys s orientáciou pozdĺžnej osi západovýchodným smerom. Hlavné vstupy sú na západnej strane, bočný vchod je z Panskej ulice. Architektúra má dva nárožné rizality v podobe veží. V interiéri sú dve bočné točité schodiská a trojstranná empora, pod ktorou je na západnej strane vstupná sieň. Na čelnej strane trojloďovej sály sa zachoval almemor (Aron ha-kodeš) s architektúrou edikuly s bočnými stĺpmi, ktoré nesú štít so segmentovým spodným vybratím. Sálový priestor je prestropený pätnástimi klenbovými poľami.

Synagóga bola prvý krát rekonštruovaná v roku 1929, s dôrazom na pôvodné originálne prevedenie. Od roku 1945 slúžila synagóga len ako sklad. Pôvodné vybavenie, až na zničený Aron ha-kodeš, sa nezachovalo. Židovskej náboženskej obci bola budova synagógy vrátená až po roku 1989.

Posledná rekonštrukcia financovaná Mestom Ružomberok sa udiala v rokoch 2013 -2014. Zámerom rekonštrukcie bolo pri maximálnej snahe o zachovanie pôvodných hodnôt pretvoriť budovu na multifunkčné kultúrnospoločenské centrum mesta.

Národná kultúrna pamiatka
Panská ul.
034 01 Ružomberok
 
Kontakty:
Stanislav Bradiak, správca synagógy 
tel.: 0918 344359
e-mail: bradiak@kdah.sk
 
 
 
 

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.