O nás

Kultúrny dom Andreja Hlinku a. s. (KDAH) sídli v rovnomennej multifunkčnej budove v centre Ružomberka na ul. A. Bernoláka. Nachádzajú sa v nej exkluzívne priestory pre kultúrne i spoločenské podujatia - Veľká dvorana, kino Kultúra, Sieň slávy, Malá konferenčná sála, Informačné centrum, telocvičňa, sauna, ďalej hotel, kaviareň, reštaurácia, denný i nočný bar, welness, obchody, kancelárske priestory a dve banky. KDAH so svojími priestormi patrí medzi najkrajšie multifunčné objekty na Slovensku. Je centrom kultúrneho a spoločenského diania v Ružomberku.

Výstavbu budovy iniciovali členovia Ružomberského Katolíckeho kruhu na čele s Msgr. A. Hlinkom a Dr. K. Mederlym. Projekt objektu vypracoval architekt J. Peško. Základný kameň budovy bol položený 19. júna 1927. Dokončenú stavbu posvätil a odovzdal do užívania 30. decembra 1928 spišský biskup Ján Vojtaššák. Na  stavbu daroval celý svoj majetok Otec národa Andrej Hlinka a finančne prispeli aj americkí Slováci.

Predchodcom KDAH s podstatne menším záberom činnosti bola príspevková organizácia mesta Kultúrne a informačné centrum, ktorá začala svoju činnosť dňa 1. januára 1996. Vznikla ako výsledok snahy o centrálne koordinovanie aktivít tvorby mestských kultúrnych podujatí založených na činnosti krúžkov záujmovej umeleckej činnosti a dovozu ponukovej, prevažne profesionálnej kultúry celého spektra. Kultúrne a informačné centrum pracovalo v podmienkach neexistencie hlavného kultúrneho stánku kvôli prestavbe hotelovej aj kultúrno-spoločenskej časti pôvodného KDAH, ktorú spoločne realizovalo mesto Ružomberok a spoločnosť Mondi SCP (pôvodná a.s. mala týchto dvoch akcionárov). Na dlhé roky sa miestom konania spoločensko-kultúrnych podujatí v Ružomberku sa stala sála Závodného klubu pri SCP Ružomberok. Kultúrne a informačné centrum bolo zrušené rozhodnutím MsZ v Ružomberku ku dňu 31. augusta 2004.

V septembri 2004 boli po prestavbe sprístupnené  priestory kultúrno-spoločenskej časti KDAH: Veľká dvorana s priľahlými priestormi, kino Kultúra, ktoré patrí k najmodernejším na Slovensku a v kategórii „jednosálových kín" je už niekoľko rokov slovenskou jednotkou. V rámci a.s. sa vytvoril úsek kultúry, ktorý prevzal náplň činnosti zrušeného KIC.  Rok 2005 bol významný tým,  že komplex  KDAH bol rozdelený na dve časti a hotelová časť bola predaná súkromnej spoločnosti. Následne - po vzájomnom vyrovnaní s Mondi SCP – sa mesto Ružomberok stalo jediným akcionárom a vlastníkom kultúrno-spoločenskej časti KDAH. V marci 2006 MsZ svojím uznesením rozhodlo o zriadení Mestskej televízie Ružomberok a poverilo touto úlohou KDAH. Mestská televízia začala vysielať 7.2.2007. V tom istom roku KDAH významne rozšíril záber svojej činnosti, keď prevzal vydávanie mestských novín Ružomberský hlas a správu  kultúrnych domov v mestských častiach Biely Potok, Černová a Hrboltová, ako aj správu Björnsonovho domu. Od augusta 2009 má kino Kultúra nainštalovanú modernú digitálnu technológiu, umožňujúcu okrem iného aj premietanie 2D a 3D filmov. Realizovanou investíciou si kino udržalo svoje dominantné kvalitatívne postavenie medzi jednosálovými kinami na Slovensku.

Hlavným poslaním KDAH je uspokojovanie duchovných potrieb občanov mesta a okresu Ružomberok, a tým prispievať ku kvalite ich života. Cieľom činností, ktoré sú spracovávané do ročných plánov, je organizovať, resp. napomáhať uskutočňovaniu tradičných mestských podujatí, reagovať na nové kultúrne javy ich prezentáciou, poskytovať vo vyváženej miera zábavu a verejnoprospešné (vzdelávacie) podujatia. Cieľom komerčných činností (prenájom priestorov, reklamné služby) je získavať finančné zdroje na potrebnú prevádzkovú údržbu a malé rekonštrukcie.

Právna forma Kultúrneho domu A. Hlinku je akciová spoločnosť. Jediným akcionárom KDAH a. s. je mesto Ružomberok

Stanovy_KDAH.pdf

Logo_KDAH.zip

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.