Prenájom priestorov

 

Čo ponúkame?

 • Vynikajúcu príležitosť pre Vaše stretnutia
 • Divadelné a filmové predstavenia, koncerty, módne prehliadky, súťaže a podobné aktivity
 • Stužkové slávnosti, plesy, svadby oslavy, recepcie, rauty
 • Konferencie, kongresy, snemy, workshopy
 • Výstavy, tvorivé dielne, prezentácie výrobkov
 • Všetko pre Vás pripravuje profesionálny tím Kultúrneho domu Andreja Hlinku
 • Súčasťou komplexu je trojhviezdičkový City hotel Kultúra, ktorý ponúka nadštandardné ubytovanie primeraných cenách a špičkové stravovacie služby

Naše priestory

VEĽKÁ DVORANA
Kultúrneho domu A. Hlinku je priestor, kde sa snúbi zachovanie historického vzhľadu tohto priestoru s modernými, vysoko funkčnými architektonickými prvkami. Sála VD má rozmery 21x18 m + priestor pod balkónom, javisko s kompletným divadelným osvetlením má rozmer 10x10 m + proscénium. K Veľkej dvorane patria 2 veľké šatne (cca pre 20 osôb) 4 malé šatne (2-4 osoby), pracovisko technika, technický sklad a sklad kulís + sociálne zariadenia. Každá šatňa je vybavená sociálnymi zariadeniami a sprchovacím kútom. Nad hlavnou sálou je do priestoru vysunutý balkón, ktorý je dislokovaný po celom obvode Veľkej dvorany cca 8 m od hrany proscénia po obidvoch stranách sály.

  • Divadelné predstavenia, koncerty
   • hľadisková úprava – rady stoličiek, kapacita max. 504 miest + 60 miest balkón
  • Snemy, konferencie, kongresy
   • stolová úprava – rady stolov so stoličkami, kapacita max. 320 miest
  • Stužkové, slávnostné stretnutia, plesy, svadby, príležitostné eventy
   • stolová úprava – rozmiestnenie podľa vlastného výberu, kapacita max. 320 miest
  • Koncerty
   • hľadisková úprava – bez stolov a stoličiek, kapacita max. 800 miest na státie + balkón

 

 • FOYER PRI VEĽKEJ DVORANE
  Architektonicky, výtvarne i funkčne veľmi vhodne vybudovaný priestor, prispôsobený potrebám Veľkej dvorany. Foyer prepája Kultúrny dom a hotel Kultúra, slúži aj ako priestor pre inštaláciu trvalých výstav.
  • Výstavy, tvorivé dielne, prezentácie výrobkov, výtvarné a fotografické workshopy
  • Stravovanie – recepcie, rauty, švédske stoly
 • MALÁ KONFERENČNÁ SÁLA
  Malá konferenčná sála je dislokovaná v bezprostrednej blízkosti Veľkej dvorany, v prípade potreby ju možno s VD prepojiť a využívať spoločne. Súčasťou Malej konferenčnej sály je aj malá kuchynka. Možnosť využitia didaktickej techniky.
  • Konferencie, workshopy, schôdze
   • Stolová úprava – rady stolov, kapacita max. 40 miest
   • Hľadisková úprava – rady stoličiek, kapacita max. 70 miest.
  • Malé spoločenské stretnutia
   • Stolová úprava – rozmiestnenie podľa vlastného výberu, kapacita max. 40 miest.

 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA VEĽKEJ DVORANY

KINO KULTÚRA
Kino Kultúra patrí medzi najmodernejšie zariadenia svojho druhu na Slovensku. Od r. 2009 premieta s použitím digitálnej technológie vo formáte 3D. Je to moderný, multifunkčný priestor s pohodlným sedením, klimatizáciou a vynikajúcou akustikou. Kapacita kina je 204 miest, pričom je možné využíť aj balkón s kapacitou 34 miest. Dlhodobo je kino Kultúra v kategórii jedno sálových kín na čele slovenského rebríčka. Ročne odpremieta cca 750 predstavení s priemernou návštevnosťou cca 55 divákov. Kino je vybavené kvalitnou zvukovou aparatúrou DS, ktoré je s primeraným divadelným osvetlením možné využívať aj na koncerty a divadelné predstavenia.

  • Filmové predstavenia
   • Projekcia 3D, 2D, Blue-ray, DVD
   • Kapacita: 204 miest
   • školské premietania od 50 divákov za výhodné vstupné
  • Divadelné predstavenia
   • Javisko, opona, divadelné osvetlenie, ozvučenie
   • Kapacita: 204 miest
  • Snemy, konferencie
   • Ozvučenie, možnosť využitia didaktickej techniky, primerané osvetlenie
   • Kapacita: 204 miest
  • Bufet
   • Ponuka podľa dohody a výberu
 • SIEŇ SLÁVY - výstavná sieň
  • Priestor rekonštruovaný počas celej rekonštrukcie kina, v ktorom je umiestnená Sieň slávy športovcov mesta Ružomberok. Slúži zároveň aj ako výstavná sieň – je to mezonetovo členený priestor s výbornými podmienkami na realizáciu rôznych výstav, vernisáží, komornejších kultúrnych podujatí, koncertov ZUŠ a pod. Pri využívaní Siene slávy možno využiť aj bufet kina. Kapacita Siene slávy je cca 80 miest.
 • FOYER PRI KINOSÁLE
  • Foyer je ideálnym priestorom pre inštalovanie výstav, na malé spoločenské stretnutia, prezentáciu výrobkov, firiem, či malé recepcie a rauty. Výhodou Foyer je, že jeho súčasťou je bufet.

Cenník nájomného služieb a techniky Kino Kultúra

VIRTUÁLNA PREHLIADKA KINA KULTÚRA

 

SYNAGÓGA

  • Dolný priestor Synagógy
  • Bočný priestor
  • využitie: koncerty vážnej hudby, divadelné predstavenia, vernisáže a iné podujatia kultúrneho charakteru
  • hľadisko s kapacitou 125 miest na sedenie o rozmeroch 14,2 x 6,2m
  • balkón 40 miest (možnosť umiestnenia stojanov na výstavy – 2,4 x 18m po oboch stranách balkóna)
  • výstavná sieň so závesným systémom – lišta dlhá 3m, možnosť umiestnenia 2-3 obrazov na lanká, rozmery plochy na výstavu - 3,8 x 2,9m. V bočnom priestore sa nachádza závesný systém na umiestnenie obrazov počas výstav, taktiež je tu možnosť umiestnenia stojanov. Plocha na vystavovanie je po obidvoch stranách synagógy
  • javisko: 6,7 x 3,5m

Cenník nájomného, služieb a techniky Synagóga

VIRTUÁLNA PREHLIADKA SYNAGÓGY

 

 

V prípade záujmu o prenájom priestorov sa o voľných termínoch neorientujte podľa kalendára podujatí, ale informujte sa na tel.č.: 421 44 /431 36 03. Priestory prenajímame na súkromné účely, školské koncerty/divadlá a iné podujatia, ktoré nie sú uvedené v kalendári podujatí na našej stránke. Ďakujeme za pochopenie.

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.