Informačné centrum Ružomberok

Informačné centrum Ružomberok (IC) vzniklo ako súčasť Kultúrneho informačného centra, ktoré v minulosti zabezpečovalo najmä ponuku kultúrneho vyžitia v meste. IC v minulosti pôsobilo na viacerých miestach a v súčasnosti sídli v centre Ružomberka v polyfunkčnej budove Kultúrneho domu Andreja Hlinku na ulici A. Bernoláka 1 a je súčasťou nástupníckej organizácie Kultúrny dom Andreja Hlinku a.s., ktorá zastrešuje viaceré verejnoprospešné a kultúrne inštitúcie.

Počas svojho dlhoročného pôsobenia sa činnosť informačného centra vyprofilovala a v súčasnosti ponúka viacero bezplatných a aj platených služieb.

Hlavná činnosť IC spočíva v propagácii a šírení informácií o meste Ružomberok a jeho ponuke kultúrneho a športového vyžitia.

V súčastnosti sa IC podieľa na tvorbe propagačných materiálov a publikácií mesta, spolupracuje s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Region Liptov na propagácii mesta, podieľa sa na sprístupňovaní ružomberskej synagógy, riadi návštevnícke centrum Dom UNESCO vo Vlkolínci, zabezpečuje napĺňanie stránky mesta a mnoho iných nemenej zaujímavých činností ako napríklad zber informácií, tvorba databáz poskytovaných informácií či tvorba kalendára podujatí.

Ponuka služieb Informačného centra Ružomberok 

Bezplatné:
- informácie o meste Ružomberok a jeho okolí
- informácie o historických pamiatkach
- informácie o kultúrnych pamiatkach
- informácie o sakrálnych pamiatkach
- informácie o múzeách a galériách
- informácie o ubytovacích zariadeniach
- informácie o stravovacích zariadeniach
- informácie o voľnočasových aktivitách
- informácie o podujatiach
- informácie o dopravných spojeniach
- informácie o turistických chodníkoch
- informácie o cyklotrasách
- informácie o národných parkoch
- informácie o prírode
- informácie o zaujímavostiach
- informácie o športoviskách
- informácie o kúpaliskách
- propagačné materiály o Ružomberku
- propagačné materiály o Vlkolínci
- propagačné materiály o regióne Liptov
- propagačné materiály o Slovensku

Spoplatnené:
- predaj upomienkových predmetov
- predaj zberateľských suvenírov
- predaj máp
- predaj kníh s lokálnou tematikou
- predaj poistenia na hory
- predaj vstupeniek do Kina Kultúra v Ružomberku
- predaj vstupeniek na podujatia v Ružomberku a okolí
- predaj vstupeniek cez siete Ticketportal a Predpredaj
- predaj Regionálnych kariet

Milan Kolčák, vedúci IC
tel.: 044 432 10 96, 0915 935 941
e-mail: info@ruzomberok.eu, info@ruzomberok.sk
web: www.ruzomberok.sk 

 

 OTVÁRACIE HODINY

Dátum

Pondelok - Piatok

Sobota

Nedeľa/Sviatok

Date

Monday - Friday

Saturday

Sunday/Holiday

15.06. - 15.09.

8:00 - 18:00

8:00 - 12:00

14:00 - 18:00

16.09 - 14.12.

9:00 - 17:00

8:00 - 12:00

zavreté/closed

15.12. - 31.03.

9:00 - 18:00

9:00 - 13:00

zavreté/closed

01.04. - 14.06.

9:00 - 17:00

8:00 - 12:00

zavreté/closed

 
 

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.